CỜ TƯỚNG ĐỌC TRUYỆN
USE ENGLISH
 

Tien Len Instruction

Tổng Quát

Tṛ chơi này rất được nhiều người biết đến trong số các tṛ chơi đánh bài của người Việt Nam. Mục đích của tṛ chơi là cố gắng đi hết bài trong tay trước các đấu thủ cùng ngồi chơi với ḿnh. Mặc dù luật chơi th́ rất đơn giản, nhưng có rất nhiều lắc léo quanh co và cách đi bài khác nhau góp phần làm cho tṛ chơi có tính độc nhứt riêng và đầy thử thách.

Cách Chơi

Khi bạn bước vào pḥng Tien Len, bạn là một người quan sát. Để dành chỗ ngồi, bạn có thể nhấn vào 1 trong các ghế trống ( được ghi là [None] ) hoặc là nhấn lên nút "Sit". Nếu không c̣n một ghế nào trống, bạn có thể mở ra một bàn chơi mới, hoặc đợi 1 người nào đó rời khỏi bàn chơi, hoặc đi đến một bàn khác. Nhấn kép lên bàn nào th́ bạn sẽ đi đến bàn đó.

Một khi bạn có được một chỗ ngồi, th́ bạn có thể chơi vào lần kế tiếp bài được chia, nếu không có một lượt chơi nào đang diễn ra, th́ bạn có thể nhấn vào nút "Deal" để đề nghị hệ thống chia bài. Phải có ít nhất 2 người mới có thể bắt đầu cuộc chơi.

Vào đầu cuộc chơi, mỗi đấu thủ sẽ được 13 lá bài. Người thắng cuộc của ván trước đó (hoặc là một đấu thủ được hệ thống chọn ra 1 cách ngẫu nhiên) sẽ khởi đầu ṿng chơi với bất ḱ một tập hợp bài Tien Len nào có hiệu lực (sẽ được miêu tả sau). Mọi đấu thủ sau đó sẽ thay phiên nhau chơi một tập hợp lớn hơn hay là "Pass" để bỏ qua lượt chơi. Khi một đấu thủ "Pass", thường th́ họ bị bắt buộc bỏ qua lượt chơi trong những lần ra bài theo sau, nếu ṿng chơi đó c̣n tiếp diễn. Ṿng chơi sẽ kết thúc khi 3 trong số 4 đấu thủ bỏ qua lượt chơi. Người cuối cùng của ṿng chơi sẽ được bắt đầu ṿng chơi mới với bất cứ một tập hợp nào có hiệu lực. Tṛ chơi sẽ kết thúc khi có 1 đấu thủ đă ra hết bài trong tay của ḿnh.

Các tập hợp Tien Len có hiệu lực và giá trị của nó

Một tập hợp bài Tien Len có thể là 1 trong các trường hợp sau. Cũng có một vài tập hợp bài được xem là đặc biệt

 1. Riêng lẻ (Rác): 1 quân bài
 2. Đôi: 2 quân bài cùng giá trị
 3. Bộ Ba: 3 quân bài cùng giá trị
 4. Tứ Quí: 4 quân bài cùng giá trị. Tứ Quí là 1 tập hợp đặc biệt
 5. Sảnh: 3 quân bài hay nhiều hơn hợp thành 1 dăy liên tiếp
 6. Đôi thông: 6 quân bài hay nhiều hơn tạo ra 1 dăy liên tiếp của Đôi. Đôi thông là 1 tập hợp bài đặc biệt.

Trong Tien Len, giá trị các quân bài được xếp theo thứ tự tăng dần như sau 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K A 2. Lá bài nào có giá trị lớn hơn sẽ có lợi hơn lá bài có giá trị nhỏ hơn. Trong các lá bài cùng giá trị, lá nào có chất cao hơn sẽ tốt hơn. Chất của các lá bài được xếp theo thứ tự tăng dần là Bích, Chuồn, Rô, Cơ. Con Hai (Heo) không được dùng trong sảnh.

Những tập hợp bài cùng loại được so sánh bằng cách dùng những quân bài có giá trị cao nhất trong các tập hợp. Những tập hợp bài giống loại nhau mới được dùng để chận bài của các đối thủ khác, và ngoại lệ đối những tập hợp bài đặc biệt.

Những Quy Luật Chận Nhau (Đè) đối với các tập hợp đặc biệt

Con Hai (Heo) là quân bài cao nhất trong các quân bài. Khi ra riêng rẻ hoặc đôi, một vài tập hợp bài đặc biệt có thể dùng để chận tập hợp Hai (Heo). Dưới đây là những qui định đặc biệt:

 1. Ba Đôi Thông (3 đôi liên tiếp) có thể chận 1 con Hai (Heo)
 2. Tứ Quí có thể chận Ba Đôi Thông hay 1 con Hai (Heo)
 3. Bốn Đôi Thông có thể chận Tứ Quí, Ba Đôi Thông, 1 con Hai (Heo), hay đôi Hai (đôi Heo).
Một trường hợp ngoại lệ, khi một đấu thủ không có theo ṿng cũng có thể ra Bốn Đôi Thông để chận đôi Hai (Heo). Đây là trường hợp duy nhất mà luật chơi không tính ṿng.

Đặc cược

Trước khi bài được chia, đấu thủ ngồi tại ghế số 1 có thể thay đổi tiền cược của một lá bài bằng cách chọn số tiền cược mới ở khung phía trái dưới màng h́nh. Có một giới hạn tiền mà bạn có thể đặc cược. Giới hạn này phụ thuộc vào số tiền bạn sở hữu.

Khi cuộc chơi bắt đầu, mỗi đấu thủ đóng góp một số tiền cược vào cho giải thưởng của lần chơi đang chơi. Khi cuộc chơi kết thúc, người thắng của cuộc chơi đó sẽ lấy hết số tiền đă hùn vào lúc đầu.

Những khoảng thắng phụ

Nếu trong 1 ṿng chơi, khi con Hai (Heo) đă đưôc đánh ra và 1 tập hợp bài đặc biệt cũng đă được đánh ra, tiền cũng sẽ chuyển dời. Tiền th́ luôn luôn chuyển từ người đi ra tập hợp bài trước đó tới người đang ra tập hợp bài đặc biệt. Tiền chuyển qua bằng tổng giá trị bị phạt của tất cả các con Hai (Heo) trong ṿng chơi nhân với thừa số ṿng chơi. Giá trị bị phạt cho một con Hai (Heo) đen bằng giá trị 1 cược, và con Hai đỏ là 2 cược. Thừa số ṿng chơi là 1 cho lần bắt (chém) đầu tiên và gấp đôi cho những lần chém kế tiếp sau.

Khi ván bài kết thúc, các đấu thủ nào c̣n lại con Hai (Heo) trên tay th́ sẽ bị phạt. Tiền phạt cho heo đen là 1/2 cược, cho heo đỏ, tứ quí, 3 đôi thông là 1 cược, và cho 4 đôi thông là 2 cược. Người thắng lấy hết số tiền phạt.

Thắng Tự Động

Có những tay bài được nhận diện là thắng tự động. Những ván bài mà có những tay bài này th́ không có chơi. Người có tay bài đặc biệt sẽ thắng ván đó. Số lượng thắng là 2, 3, hay 4 lần b́nh thường, tùy thuộc vào tay bài ḿnh có. Tiếp theo đây là những tay bài được xem là đặc biệt:

 1. Tay bài có 6 đôi. Thắng gấp đôi
 2. Tay bài có 5 đôi liên tiếp. Thắng gấp đôi
 3. Sảnh Rồng, tay bài có sảnh của 13 lá (sảnh của 12 và con Hai (Heo)). Thắng gấp 4 lần.
 4. Phần Sảnh Rồng, tay bài có sảnh của 12 lá. Thắng gấp đôi.
 5. Tay bài có 4 con Hai (heo). Thắng gấp 4 lần
 6. 13 lá bài đen (hay đỏ). Thắng gấp 4 lần
 7. 12 lá bài đen (hay đỏ). Thắng gấp đôi

Lưu Ư

Có nhiều điểm thay đổi khác nhau trong tṛ chơi này, tất cả những điểm này th́ khác nhau trong việc xử lư những tập hợp bài đặc biệt, đối với bắt đầu ván chơi và cuối ván chơi. Đối với những người đă biết đến Tien Len, đây là 1 vài quy định chi tiết có thể khác với các luật lệ mà bạn biết trước đây:

 • 3 đôi thông có thể chận 1 con Hai (Heo). Nhưng nó không được dùng để ra bài trước
 • 4 đôi thông cũng có thể chận 1 con Hai (Heo). Nhưng phải theo ṿng.
 • Ṿng chơi mới được bắt đầu khi 3 trong số 4 đấu thủ cho qua. Không được đi tiếp tục hoài cho đến khi hết bài.
 • Khi 4 đôi thông dùng để chận đôi Hai (Heo), đấu thủ không cần phải theo ṿng.
 • Thứ tự ra bài sẽ đổi ngược sau mỗi ván bài. Nếu A ra bài trước B ở ván bài này, th́ B sẽ ra bài trước A trong ván bài kế tiếp