CỜ TƯỚNG ĐỌC TRUYỆN
USE ENGLISH
 

Hướng Dẫn Tổng Quát

Đăng nhập (Login)

Tâ't cả mọi games trong vinagames.com đều là game cho nhiều ngừơi chơi cùng lúc. Bạn được đối đầu với những người chơi khác qua mạng internet. Để có thể được chơi, bạn cần phải có 1 tài khoản hiệu lực. Nếu bạn không có, bạn có thể điền vào lá đơn tại đây. Nếu bạn muốn thay đổi thông tin của bạn, bạn có thể sử dụng trang này

Để đăng nhập (login), điền vào tên sử dụng và mật khẩu trên trang đầu tiên và nhấn vào nút "Đăng Nhập". Trên trang kế tiếp, bạn có thể lựa chọn 1 trong nhiều tṛ chơi, và nhấn nút "Vào Chơi".Cửa sổ dùng để chơi sẻ hiện ra. Nếu bạn có khó khăn trong việc đăng nhập xin vui ḷng kiểm tra tại đây trước.

Một khi đă đăng nhập, bạn có thể bắt đầu chơi. Nếu bạn muốn chơi tṛ chơi khác xin nhấn nút "room" và chọn tṛ chơi mới. Để có được thông tin giúp đỡ cho từng tṛ chơi riêng biệt xin vui ḷng sử dụng "instruction links" cho tṛ chơi mà bạn muốn. Khái quát, giao diện của các tṛ chơi khá là đơn giản và bạn sẻ không phải gặp nhiều khó khăn trong cách chơi.

Bên cạnh việc chơi các tṛ chơi bạn c̣n có thể nói chuyện với những thành viên khác. Vinagames cung cấp cho bạn 1 bầu không khí tṛ chuyện thật vui vẻ,thân mật. Xin đừng dùng những ngôn từ không trong sáng để chế diễu các thành viên khác. Nếu có ai đó xúc phạm bạn xin vui ḷng tường thuật lại sự kiện đó cho các người có chức năng (operators). Bạn có thể, và nên làm, sử dụng ḍng lệnh "ignore" để mà lờ đi những người chóng đối bạn.

Để biết thêm thông tin giúp đỡ trong pḥng chơi,xin gơ /? và nhấn Enter.

Tṛ chuyện(chatting)

Để gởi đi 1 thông điệp (msg) trong bàn hiện tại bạn đang chơi, chỉ đơn giản gơ thông điệp của bạn và nhấn Enter.Để gởi thông điệp cho toàn bộ pḥng chơi (whole room) (có nghĩa là hét lớn lên), gơ thông điệp của bạn và nhấn F1.Xin để ư rằng, nếu bạn không " hét " trong ṿng 15 phút hoặc hơn, bạn sẻ không nhận được thông tin dưới dạng hét nữa.

Để gởi thông điệp đến cho 1 người nào đó cụ thể, sử dụng câu lệnh sau :
/m [tên] [thông điệp của bạn]
Ví dụ: /m John Hi there
để gửi cho John hàng chử "Hi there". Nếu bạn gởi thông điệp riêng nhiều, bạn sẻ thấy phím F2 rất hữu dụng.Nó sẻ tái hiển thị ḍng thông điệp cuối cùng của bạn nhanh chóng.Cho tất cả những hộp thoại, phím F3 có thể được sử dụng để tái hiện thị thông điệp cuối cùng được gởi đi, và phím F4 dùng để xóa hộp thoại.

Thông điệp của bạn có thể chứa đựng h́nh ảnh. Ví dụ, sử dụng 'happy để vẻ khuôn mặt hạnh phúc. Bạn cũng có thể gởi thông điệp của bạn với màu sắc khác với dạng mặc định. Ví dụ, để gỏ thông điệp của bạn với màu đỏ, sử dụng "<4> thông điệp của bạn".Những con số có hiệu lực là từ 1 cho đến 16, được bao quanh bởi <và>.Để biết được tất cả các h́nh ảnh, và dăy các màu được trợ giúp, xin sử dụng /?

Bất ḱ thời điểm nào cũng có 1 vài người không đàng hoàng mà bạn không muốn nhận thông điệp của họ.Để làm thế, bạn có thể sử dụng :
/ignore tên
vi' du. /ignore john
được sử dụng để lờ đi thông điệp từ John
Bạn có thể xem danh sách những thành viên mà bạn lờ đi cũng như xóa đi tác dụng đó bằng cách sử dụng
/listignore và /unignore

Bạn cũng có thể sở hữu 1 bàn riêng biệt. Đầu tiên, mở ra 1 bàn chơi mới, và gỏ,
/private từ_bí_mật
ví dụ /private 34a4
Bạn có thể đưa ch́a khóa (từ bí mật) cho bạn của bạn.
Để làm cho bàn chơi của bạn trở thành nơi tự do trở lại, gỏ /public
Nếu bạn đang làm chủ 1 bàn chơi nào đó, bạn luôn luôn có thể đuổi những người không được đón tiếp, bằng cách
/eject người_không_được_đón_tiếp

Để có được giúp đỡ từ những người có chức năng, bạn có thể gơ thông điệp của bạn và nhấn F6

Bạn bè (buddy)

Nếu bạn muốn được thông báo khi 1 người bạn của bạn đăng nhập vào, bạn có thể sử dụng ḍng lệnh
/buddy add tên
Ví dụ, /buddy add john
để được thông báo mỗi khi John đăng nhập vào.

Để t́m kiếm tư liệu về 1 thành viên hiện tại, sử dụng.
/profile tên
hoặc là /who tên
Để đi tới bàn chơi của người bạn đó, sử dụng
/follow tên

Cho tiền (Donating money)

Chúng tôi sẻ cung cấp cho bạn 1 tài khoản cho từng tṛ chơi riêng biệt, điểm của bạn được chỉ định như là 1 dụng cụ để đo tài năng của bạn trong tṛ chơi đó. Số tiền bạn dùng để cho người khác trong các tṛ chơi này sẻ không tồn tại. Trong nhiều tṛ chơi, nếu bạn có thật nhiều tiền, bạn có thể tặng cho các bạn của bạn.

Bạn có thể sử dụng ḍng lệnh sau
/donate tên số_tiền
hoặc là /give tên số_tiền
vi' dụ:
/donate john 10000
để đưa cho john $10,000.

Bạn có thể hỏi bạn của bạn đưa tiền cho bạn, nhưng nếu họ không muốn chia sẻ số tiền của họ, xin đừng cằn nhằn họ. Xin tiền thật sự là 1 việc không được hay, và chửi những người không đưa tiền cho bạn là 1 điều hoàn toàn không thể chấp nhận được

Những tài khoản không được sử dụng (Idle Account)

Để giử cho chương trình chạy tốt, nếu trương mục không được dùng để chơi trong vòng 4 tháng, điểm của trương mục sẽ bị xóa. Sau sáu tháng không được dùng, trương mục sẽ bị xóa và tên trương mục có thể được dùng trở lại cho những thành viên mới dăng ký.

Những trang giúp đở khác
Nếu bạn mới đến chơi và cần trợ giúp để bắt đầu chơi, xin đọc trang này. Để biết câu trả lời cho những thắc mắc thường gặp, xin đọc trang này.