CỜ TƯỚNG ĐỌC TRUYỆN
USE ENGLISH
 

Những câu hỏi thường gặp
  Trương mục
 1. Tôi là người mới tại Vinagames. Làm sao tôi có thể chơi được?
 2. Tôi đă tạo 1 trương mục, nhưng tôi không thể đăng nhập được. Tại sao?
 3. Tôi đã lập 1 trương mục nhưng không dùng nó trong 1 thời gian. Tại sao tôi không dùng được nó nữa?
 4. Tại sao tôi không nhận được mă số kích hoạt sau khi tôi đă tạo ra 1 trương mục?
 5. Tôi mất mật khẩu, làm cách nào để tôi có thể lấy lại được?
 6. Tôi cố gắng lấy lại mật khẩu và nhận được một lá thử báo lỗi là địa chỉ thư điện tử của tôi không có trong hồ sơ. Tại sao?
 7. Địa chỉ thư điện tử của tôi không c̣n được sử dụng nữa. Làm cách nào để tôi có thể cập nhật?
 8. Tôi không nhận được mă số kích hoạt bởi v́ hộp thư điện tử của tôi có vấn đề. Làm cách nào để tôi có thể thay đổi tài khoản hoặc là hộp thư điện tử của tôi?
 9. Tôi mất mật khẩu, và hộp thử điện tử của tôi cũng không c̣n được sử dụng. Làm cách nào để tôi có thể sử dụng tài khoản của tôi?
 10. Làm cách nào để tôi có thể thay đổi mật khẩu của tôi?
 11. Tôi có thể sửa lại tên tài khoản của tôi không?
 12. Tôi có thể có bao nhiêu trương mục?  Nếu tôi có nhiều trương mục, tôi cần phải lưu ư chuyện ǵ?
 13. COPPA là ǵ? Vị thành niên có được phép đăng kư chơi hay không?

  Trở ngại khi đăng nhập

 14. Đây là lần đầu tiên tôi chơi.  Tôi chỉ thấy một màn h́nh trắng (hay xám) hiện lên và không thấy ǵ hết.  Tôi phải làm ǵ?
 15. Tôi không thể đăng nhập. Có một bảng thông báo hiện lên "Connection failed". Chuyện ǵ xảy ra?
 16. Tôi không thể đăng nhập. Chương tŕnh không hoạt động.
 17. Tôi đang sử dụng Windows XP. Làm cách nào để tôi có thể sử dụng chương tŕnh vinagames?
 18. Có một cửa sổ trắng xuất hiện, và nó đứng yên không có ǵ xuất hiện cả. Chuyện ǵ xảy ra?
 19. Hệ thống thông báo rằng số IP của tôi bị cấm. Tại sao?
 20. Tôi bị cấm, hệ thống có thể xóa đi lệnh cấm không?
 21. Trương mục của tôi bị đ́nh chỉ mà không có lí do nào. Tại sao?
 22. Vinagames sử dụng cửa nào?
 23. Tôi cứ nhận được "reconnected". Tại sao?
 24. Tôi cứ bị đưa ra ngoài. Chuyện đó xảy ra với tôi nhiều lần. Tại sao?
 25. Màn h́nh chơi của tôi bị đứng yên. Tôi đợi 2,3 phút nhưng không có ǵ xảy ra. Sau đó tui bị chuyển đi tới pḥng đợi. Chuyện ǵ xảy ra?

  Chuyển tiền

 26. Tôi muốn chuyển tiền của tôi sang một trương mục khác. Điều đó có thể không?
 27. Làm cách nào để tôi có thể chuyển tiền cho bạn của tôi?
 28. Tôi có thể làm ǵ với tiền trong quỹ xổ số?

  Điều hành

 29. Làm cách nào để tôi chặn các thông điệp từ những người làm phiền tôi?
 30. Làm cách nào mà tôi có thể biến bàn chơi hiện thời của tôi thành riêng tư?
 31. Làm cách nào để tôi có thể đuổi người nào đó ra khỏi bàn của tôi?  

  Lặt vặt

 32. Tại sao tôi mất tiền khi mạng của tôi bị đứt hay khi tôi không chịu chơi?
 33. Những lá bài được chia như thế nào?
 34. Tiền chơi có thể dùng làm gì?
 1. Tôi là người mới tại Vinagames. Làm sao tôi có thể chơi được?
 2. Tôi đă tạo 1 trương mục, nhưng tôi không thể đăng nhập được. Tại sao?
   Trả lời : Bạn cần phải xác nhận tài khoản của bạn trước. Bạn sẽ nhận được 1 lá thư điện tử ngay sau khi bạn đăng kí tài khoản để chỉ bạn cách xác nhận tài khoản của bạn. Xin kiểm tra chắc chắn rằng hộp thư của bạn là chính xác và đang được sử dụng. Tuy nhiên, đối với dịch vụ thư điện tử hiện nay, bạn có thể phải chờ một vài giờ mới nhận được lá thư điện tử đó mặc dù hệ thống của chúng tôi gởi cho bạn ngay lập tức (sau khi bạn đăng kí dịch vụ của chúng tôi).
   Back
 3. Tôi đã lập 1 trương mục nhưng không dùng nó trong 1 thời gian. Tại sao tôi không dùng được nó nữa?
   Nếu bạn lập 1 trương mục nhưng không kích hoạt nó trong vòng 7 ngày, trương mục sẽ bị xoá. Đối với trương mục đã được kích hoạt, nếu bạn không chơi trong vòng 4 tháng, điểm của trương mục sẽ trở thành giống như là trương mục lúc mới tạo ra (reset), và nếu bạn không đăng nhập trong vòng 6 tháng, trương mục sẽ bị xóa. Một khi trương mục bị xóa, bất cứ ai cũng có thể đăng ký lại trương mục này.
   Back
 4. Tại sao tôi không nhận được mă số kích hoạt sau khi tôi đă tạo ra 1 trương mục?
   Trả lời : Vui ḷng kiểm tra địa chỉ thư điện tử của bạn có thể dùng được. Chúng tôi nhận được rất nhiều thư gởi trả, v́ địa chỉ thư điện tử bị viết sai chính tả, hoặc là hộp thư đă quá đầy, ... Bạn nên gởi cho chính bạn 1 lá thư điện tử để kiểm tra hộp thư của bạn hoạt động tốt.
   Back
 5. Tôi mất mật khẩu, làm cách nào để tôi có thể lấy lại được?
   Trả lời : Bạn có thể hỏi hệ thống gởi cho bạn mật khẩu tại đây.
   Back
 6. Tôi cố gắng lấy lại mật khẩu và nhận được một lá thử báo lỗi là địa chỉ thư điện tử của tôi không có trong hồ sơ. Tại sao?
   Trả lời : Địa chỉ thư điện tử của bạn KHÔNG CÓ trong kho dữ liệu của chúng tôi. Bạn có thể đă đưa cho chúng tôi một đỉa chỉ thư điện tử khác khi bạn đăng kí trương mục của bạn.
   Back
 7. Địa chỉ thư điện tử của tôi không c̣n được sử dụng nữa. Làm cách nào để tôi có thể cập nhật?
   Trả lời : Nếu bạn vẫn c̣n giữ mật khẩu của bạn, bạn có thể sử dụng liên kết này. để cập nhật tài khoản của bạn. Xin chắc chắn là bạn đă đăng nhập trước khi nhấn lên liên kết này.
   Back
 8. Tôi không nhận được mă số kích hoạt bởi v́ hộp thư điện tử của tôi có vấn đề. Làm cách nào để tôi có thể thay đổi tài khoản hoặc là hộp thư điện tử của tôi?
   Trả lời : Nếu địa chỉ thư điện tử của bạn không hoạt động vào thời điểm mà bạn đăng kí, bạn sẽ không thể nhận được mă số kích hoạt thông qua thư điện tử. Nếu hộp thử của bạn trở lại hoạt động b́nh thường, bạn có thể sử dụng liên kết của phần mất mật khẩu để yêu cầu gởi cho mă số kích hoạt trở lại. Nếu hộp thử của bạn không chính xác, bạn phải đăng nhập trước, sau đó xác nhận trương mục của bạn, và nhập vào hộp thư mới tại đó. Bạn sẽ nhận được mă kích hoạt sau đó.
   Back
 9. Tôi mất mật khẩu, và hộp thử điện tử của tôi cũng không c̣n được sử dụng. Làm cách nào để tôi có thể sử dụng tài khoản của tôi?
   Trả lời : Bạn không thể sử dụng trương mục của bạn nếu bạn không có mật khẩu và hộp thư điện tử. Không có cách nào để bạn có thể xác nhận bản thân bạn với hệ thống. Nếu bạn muốn tiếp tục chơi tại vinagames, bạn phải đăng kư lại trương mục khác.
   Back
 10. Làm cách nào để tôi có thể thay đổi mật khẩu của tôi?
   Trả lời : Sau khi đăng nhập, nhấn vào liên kết Modify tại phía bên trái của cửa sổ.
   Back
 11. Tôi có thể sửa lại tên tài khoản của tôi không?
   Trả lời : Không, tên trương mục không thể thay đổi.
   Back
 12. Tôi có thể có bao nhiêu trương mục?  Nếu tôi có nhiều trương mục, tôi cần phải lưu ư chuyện ǵ?
   Trả lời : Điều lệ Vinagames yêu cầu mỗi trương mục chỉ được dùng bởi 1 người thôi. Bạn không được phép cho người khác dùng trương mục của ḿnh cũng như không được phép dùng trương mục người khác.  Tuy nhiên Vinagames cho phép bạn có nhiều hơn 1 trương mục.  Mỗi trương mục cần được đăng kư bằng 1 email riêng.

   Vinagames khuyến khích bạn nên có một hay vài trương mục mà thôi.  Nếu bạn muốn có từ 5 trương mục trở lên, xin bạn liên lạc với server để được chuẩn thuận trước. Trong trường hợp hy hữu là trương mục của bạn bị chấm dứt v́ bất cứ lư do ǵ, bạn cần cho server biết tất cả những trương mục của bạn cũng như ngừng dùng tất cả những trương mục đó ngay lập tức.

   Nếu bạn có nhiều trương mục, cần lưu ư rằng bạn không được phép chơi với chính bạn, và bạn không được phép chuyển tiền từ trương mục này sang trương mục khác.  Một cách chung hơn, bạn không được phép chơi với người trong cùng IP domain của bạn, cũng như không được nhận tiền/cho tiền những trương mục khác từ những người cùng IP domain của bạn.
   Back

 13. COPPA là ǵ? Vị thành niên có được phép đăng kư chơi hay không?
   Luật liên bang của Mỹ, thông qua Children Online Privacy Protection Act (COPPA) đ̣i hỏi mọi trang mạng phải có sự chấp thuận của cha mẹ của vị thành niên (trẻ em dưới 13 tuổi).  Nếu bạn trẻ hơn 13 tuổi, bạn không thể đăng kư trương mục tại Vinagames.  Xin đọc Term of Services của Vinagames để biết thêm.
   Back
 14. Đây là lần đầu tiên tôi chơi.  Tôi chỉ thấy một màn h́nh trắng (hay xám) hiện lên và không thấy ǵ hết.  Tôi phải làm ǵ?
 15. Tôi không thể đăng nhập. Có một bảng thông báo hiện lên "Connection failed". Chuyện ǵ xảy ra?
   Trả lời : Bạn có thể bị chặn bởi bức tường lửa (được lập ra do các nhà phân phối internet của bạn). Bạn có thể chọn hộp lựa chọn thứ 2 (hỗ trợ bức tường lửa) trong phần đăng nhập để khách hàng có thể thử liên kết với hệ thống thông qua cửa 23, là cửa mà nhiều bức tường lửa không khóa. Nếu bạn vẫn không có thể đăng nhập, xin vui ḷng thử hộp lựa chọn thứ 3, hoặc là cả 2 và 3. Nếu bạn không thể chắc chắn rằng tŕnh duyệt web của bạn là cũ hay mới, bạn nên chọn thêm hộp lựa chọn thứ 1.
   Back
 16. Tôi không thể đăng nhập. Chương tŕnh không hoạt động.
   Trả lời : Chuyện này xảy ra có thể v́ tŕnh duyệt web của bạn đă cũ. Để tiện lợi cho việc chơi trên trang web này, vinagames.com sử dụng một số chức năng cao cấp mà chỉ có trong các tŕnh duyệt mới. Nếu bạn đang sử dụng một tŕnh duyệt web cũ, hoặc là bạn không chắc chắn tŕnh duyệt của bạn có phải là cũ hay không, nhấn lên hộp lựa chọn thứ 1 (hỗ trợ tŕnh duyệt cũ) trong phần đăng nhập. Bạn cũng có thể muốn chọn hộp lựa chọn thứ 2 (hỗ trợ bức tường lửa) nếu bạn nghĩ rằng bạn bị chặn bởi bức tường lửa.
   Back
 17. Tôi đang sử dụng Windows XP. Làm cách nào để tôi có thể sử dụng chương tŕnh vinagames?
   Trả lời : nói chung, nếu máy vi tính của bạn không hỗ trợ java, bạn cần phải tải xuống các phần mềm hỗ trợ java từ java.sun.com. Internet Explorer trong WinXP có thể không được hỗ trợ java.
   Back
 18. Có một cửa sổ trắng xuất hiện, và nó đứng yên không có ǵ xuất hiện cả. Chuyện ǵ xảy ra?
   Trả lời : Máy vi tính của bạn có lẽ bị trục trặc. Khởi động lại máy của bạn có thể sẽ giúp được. Java Virtual Machine (JVM) trong tŕnh duyệt của bạn có thể bị trục trặc, và vinagames không thể chạy được nếu máy bạn không có JVM.  Xin đọc thêm http://vn.vinagames.com/newtovina.html để biết thêm.
   Back
 19. Hệ thống thông báo rằng số IP của tôi bị cấm. Tại sao?
   Trả lời : Có những thời điểm, những người có chức năng trong này phải cấm một số người khác. Phần lớn các cấm đoán kéo dài trong ṿng 60 phút. Một số có thể kéo dài trong ṿng 1 ngày hoặc hơn. V́ IP là một con số được dùng chung, đặc biệt là những người sử dụng các tài khoản quay số tự động (dial up account), một vài người sử dụng chung trong phạm vi của bạn (có lẽ bạn không biết họ) đă cư xử không đàng hoàng đối với hệ thống. Xin vui ḷng thử lại 1 vài giờ sau.
   Back
 20. Tôi bị cấm, hệ thống có thể xóa đi lệnh cấm không?
   Trả lời : Nếu bạn bị cấm, xin vui ḷng đợi cho hết thời gian bị cấm đoán. Sau đó, hệ thống sẽ tự động xóa đi lệnh cấm đó.
   Back
 21. Trương mục của tôi bị đ́nh chỉ mà không có lí do nào. Tại sao?
   Trả lời : Bạn có lẽ không biết lí do. Mặc dù chúng tôi được quyền xóa đi bất ḱ trương mục nào mà không cần bất ḱ lí do ǵ, các người có chức năng ở đây rất cẩn thận trong việc xóa đi các tài khoản. Xin vui ḷng đừng sử dụng các từ hoặc ngữ có ư nghĩa xúc phạm trong tên trương mục. Đôi khi, việc đó chỉ đơn thuần là sự nhầm lẫn. Đừng gian lận, hack hoặc tấn công trang này, hoặc đăng kí quá nhiều trương mục . Đừng bao giờ để người khác dùng trương mục của bạn và đừng bao giờ sử dụng trương mục của người khác. Có những trường hợp người thành viên không thể hiểu được tại sao trương mục của họ bị xóa đi, bởi v́ những người bạn của họ, trông có vẻ vô tội, đă sử dụng tài khoản đó để làm những chuyện xấu đối với trang web này. Hệ thống chỉ lần ra được các số IP và những tài khoản được sử dụng bởi các IP đó.

   Nói chung, nếu trương mục của bạn bị đ́nh chỉ (xóa), có nghĩa là bạn không được hoan nghênh tại Vinagames.
   Back

 22. Vinagames sử dụng cửa nào?
   Trả lời : Nếu bạn là người điều hành các bức tường lửa, bạn có thể cho phép người khác thông qua bức tưởng lửa để liên kết với vinagames bằng các cửa mở 5834 và 5835.
   Back
 23. Tôi cứ nhận được "reconnected". Tại sao?
   Trả lời : Đường truyền của bạn có thể quá xấu. Nếu đường truyền từ máy của bạn bị đứt đoạn mà không có một thông báo chính xác từ hệ thống, máy của bạn sẽ liên tục thử để tái liên kết với hệ thống.
   Back
 24. Tôi cứ bị đưa ra ngoài. Chuyện đó xảy ra với tôi nhiều lần. Tại sao?
   Trả lời : Bạn chỉ có thể đăng nhập một lần. Nếu v́ lầm lẫn, bạn đăng nhập 2 lần, một trong 2 đường truyền sẽ bị cắt. Xin vui ḷng đừng chia sẽ trương mục của bạn với bất ḱ ai khác. Nếu bạn đưa trương mục của bạn cho bạn của bạn, họ có thể đăng nhập với tên của bạn khi bạn đang chơi, và nó có thể gây ra nhiều phiền hà cho bạn.
   Back
 25. Màn h́nh chơi của tôi bị đứng yên. Tôi đợi 2,3 phút nhưng không có ǵ xảy ra. Sau đó tui bị chuyển đi tới pḥng đợi. Chuyện ǵ xảy ra?
   Trả lời : Mạng lưới của bạn có thể bị hư tạm thời. Hệ thống cắt đường truyền của bạn mà không thể thông báo cho bạn bất ḱ thông điệp nào. Một khi mạng lưới của bạn hoạt động trở lại, th́ máy của bạn sẽ tái liên kết với hệ thống.
   Back
 26. Làm cách nào để tôi chặn các thông điệp từ những người làm phiền tôi?
   Trả lời : Internet là một môi trường đa dạng, là nơi mà những người khác nhau có những tiêu chuẩn khác nhau và đ̣i hỏi khác nhau. Nếu ai đó làm phiền bạn, hoặc là nói xấu bạn, bạn có thể chặn tất cả các thông điệp từ người đó bằng cách : /ignore nick_cua_nguoi_do ví dụ, /ignore badguy Nếu bạn muốn tường thuật lại cho những người có chức năng, hăy gơ 1 thông điệp rồi nhấn F6. Tuy nhiên, những người có chứng năng không phải có mặt 24 trên 24.
   Back
 27. Làm cách nào mà tôi có thể biến bàn chơi hiện thời của tôi thành riêng tư?
   Trả lời : Bạn chỉ có thể làm cho nó thành riêng tư nếu bạn là chủ của bàn chơi đó, có nghĩa là bạn là người mở ra bàn chơi đó. Nếu bạn là chủ bàn, xin gơ : /private ch́a_khóa ví dụ, /private abc để làm cho nó thành riêng tư. Nếu bạn muốn ai đó vào bàn chơi của bạn, nói với người đó gơ : /join table_number chia_khóa ví dụ, /join 12 abc
   Back
 28. Làm cách nào để tôi có thể đuổi người nào đó ra khỏi bàn của tôi?
   Trả lời : Bạn chỉ có thể làm như thế một khi bạn là chủ của bàn chơi đó, và người mà bạn muốn đuổi không phải đang chơi trong bàn đó. Gơ :
   /eject some_one
   ví dụ, /eject badguy
   để mà đuổi thành viên badguy sang bàn khác.
   Back
 29. Tôi muốn chuyển tiền của tôi sang một trương mục khác. Điều đó có thể không?
   Trả lời: server có từng điểm khác nhau cho từng game. Bạn không thể chuyển tiền giữa các tài khoản.
   Back
 30. Làm cách nào để tôi có thể chuyển tiền cho bạn của tôi?
   Trả lời : Bạn có thể tặng tiền cho bạn của bạn. Sử dụng :
   /donate tên_ban_cụa_bạn sô_lượng_tiền
   ví dụ, /donate bob 10000
   Back
 31. Tôi có thể làm ǵ với tiền trong quỹ sổ xố?
   Trả lời : Nếu bạn may mắn, bạn có thể có được một số tiền lớn trong quỹ sổ xố của bạn. Một khi bạn có trên $500k trong quỹ, bạn có thể chuyển số lượng trên mức đó đến bất ḱ tài khoản nào bạn thích. Ví dụ, để chuyển $10000 cho Bigtwo, thứ nhất phải đi đến pḥng Bigtwo, và gơ
   /LTAKE 10000
   Xin ghi nhớ rằng, một khi bạn đă chuyển tiền của bạn ra khỏi quỹ sổ xố, th́ không có cách nào để bạn có thể chuyển nó vào lại.
   Back
 32. Tại sao tôi mất tiền khi mạng của tôi bị đứt hay khi tôi không chịu chơi?
   Trả lời : Server thông thường đợi cho bạn chơi.  Trong những trường hợp mạng của bạn chậm hay do bạn lơ đăng không chơi và server không thấy bạn chơi trong một thời gian, server sẽ buộc phải bắt buộc bạn ra khỏi ván chơi hiện tại để những người c̣n lại có thể tiếp tục chơi.  Server sẽ cho bạn thua ván hiện tại và góp tiền thua của bạn cho người thắng.

   Nếu mạng của bạn vẫn c̣n nối với server, server sẽ phạt bạn v́ không chịu kết thúc ván đang chơi.  Nếu mạng của bạn bị đứt, server sẽ không phạt.  Khi mạng của bạn bị yếu và thời gian lag của mạng cao, server có thể không biết mạng của bạn đă bị đứt và có thể vẫn c̣n nghĩ bạn đang c̣n nối trong khi thực sự là mạng đă bị đứt.

   Một cách chung chung, nếu mạng của bạn chậm, xin đừng chơi.  Bạn có thể bị mất tiền và những người khác có thể bị khó chịu v́ họ thấy bạn chơi chậm quá. 
   Back

 33. Những lá bài được chia như thế nào?
   Bài được chia một cách ngẩu nhiên. Ai cũng có cùng 1 khả năng nhận bất cứ 1 tay bài hợp lệ nào.
   Back
 34. Tiền chơi có thể dùng làm gì?
   Không có gì nhiều hết. Đương nhiên bạn có thể dùng tiền chơi để chơi. Nếu bạn có ít tiền, bạn có thể không chơi lớn được hay bạn không thể chơi tournament được. Bạn không thể dùng nó để đổi hiện vật, tiền thiệt, hay nick xanh.
   Back